Sobre la lluita contra la divisió social del treball a Xina

 A continuació, s’adjunta un fragment del llibre «Revolució Cultural i organització industrial a Xina» del francès Charles Bettelheim, publicat per primera vegada l’any 1973. En aquest fragment s’explica la formació i el paper dels grups de «triple unió» durant la Gran Revolució Cultural Proletària en el context de la lluita contra l’oposició entre el treball manual i el treball intel·lectual. En la línia de lo explicat en l’entrada «Sobre la transició del socialisme al comunisme i el tracte de les contradiccions en el socialisme»[1], això s’emmarca en la lluita revolucionària de classe contra les contradiccions antagòniques que es reprodueixen en el socialisme i les relacions capitalistes que s’estableixen arreu de les estructures socio-polítiques. Tals contradiccions i relacions que obstaculitzen l’ulterior desenvolupament del socialisme s’han de combatre i resoldre de forma conscient, tot elevant el nivell cultural-ideològic de les masses i fomentant la seva mobilització i acció en base de la línia proletària contra les bases i les formes de tals «obstacles». Amb la formació dels grups de «triple unió», que agrupaven membres del Partit Comunista, de l’equip directiu de les fàbriques i dels treballadors i treballadores en un únic òrgan, es facilitava la participació de les masses treballadores en la direcció administrativa de les fàbriques i, per altra banda, els enginyers i tècnics s’involucraven en el treball manual, superant o començant a superar la rígida oposició existent entre el treball manual i treball intel·lectual a cada fàbrica en favor del domini del segon sobre el primer. Com assenyala el mateix C. Bettelheim, el problema de l’educació o preparació general dels treballadors i treballadors és primordial en aquesta qüestió (tractar-lo a partir o en base d’un llibre —«Llibre vermell»— fou erroni, simple, insuficient).


Revolució Cultural i organització industrial a Xina

Charles Bettelheim

1973

A la fàbrica capitalista, la divisió entre treball manual i treball intel·lectual es manifesta per la distinció entre el treball de producció immediata assignat als obrers i el treball [intel·lectual] dels enginyers i tècnics que dirigeixen els processos de producció i prenen decisions referents als canvis en els processos de treball, en les màquines utilitzades, en les regles tècniques, etc. Quan aquesta divisió es manté o es desenvolupa, com a les fàbriques capitalistes, ubica als productors immediats en una posició subordinada respecte enginyers i tècnics. Les transformacions que han tingut lloc durant la Revolució Cultural són signe de que també es va iniciar a Xina la lluita per fer desaparèixer aquest aspecte de la divisió del treball. Un dels resultats d’aquesta lluita és la constitució del que a Xina s’anomenen grups de «triple unió», és a dir, grups encarregats de les qüestions tècniques i constituïts per obrers, tècnics i membres del Partit Comunista. Segons la fórmula consagrada a Xina, els obrers constitueixen l’esquelet d’aquests grups; això equival a dir que ells són la seva força principal. Els grups de «triple unió» tenen a càrrec seu la transformació tècnica de les fàbriques, la renovació tècnica, les innovacions i els canvis en la reglamentació tècnica i la lluita contra els «reglaments irracionals». Aquests «reglaments irracionals» només deixaven als enginyers i tècnics el privilegi de transformar les màquines. Gràcies a la formació dels grups de «triple unió», però també a l’educació política i ideològica i a la participació dels enginyers i tècnics en el treball manual, la separació entre enginyers i tècnics, per una part, i obrers, per l’altra, tendeix a esborrar-se tant com la dominació dels primers sobre els segons. Aquest moviment està reforçat per la profunda transformació del sistema d’ensenyament. (Falta molt per completar aquesta transformació. La tasca és molt complexa i exigeix temps i moltes experimentacions; tampoc estan resolts nombrosos problemes)».

Font: Charles Bettelheim, «Revolució Cultural i organització industrial a Xina», 1973; pàg. 94-95, Capítol III; Segona Edició en castellà, Siglo XX de España Editores, S.A., juny de 1976, Espanya; http://culturaproletaria.wordpress.com/2014/01/20/revolucion-cultural-y-organizacion-industrial-en-china-de-charles-bettelheim-1973/

Salutacions.

Reflexió Marxista-Leninista.


[1]. https://reflexiomarxistaleninista.wordpress.com/2014/08/19/sobre-la-transicio-del-socialisme-al-comunisme-i-el-tracte-de-les-contradiccions-en-el-socialisme/

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s